امیرسعید خلقتی

واحد بازرگانی

علیرضا پارسایی

واحد تولید

ایمان عباس زاده

واحد پشتیبانی

یاسر مدبری

واحد ایده پردازی

محمدجواد محمدی

طراح

ملیکا نفر

طراح

سارا نورزاده

واحد روابط عمومی

مهران قناد

مدیرعامل

گروه طراحی پرنیام

واحد IT

ابراهیم خلج

واحد طرح و توسعه

محمد لطفی

طراح